TMA

TMA ONTWIKKEL ASSESSMENT

Veel begeleidings- en coachtrajecten, of dat nu op individueel, team of organisatieniveau is, starten bij FIRENS met het vergroten van (zelf)inzicht. Vanuit welke drijfveren acteren mensen en wat zijn hun talenten? Hoe hebben die talenten invloed op de ontwikkeling van competenties? Hoe bewerkstellig je een goede match tussen persoon en (toekomstige) rol of functie?

Om daar goed zicht op te krijgen maakt FIRENS als gecertificeerd coach veel gebruik van de Talenten en Motivatie Analyse (TMA). Het is een online instrument, wetenschappelijk gevalideerd en wereldwijd toepasbaar. De TMA-methode gaat er van uit dat gedrag een resultante is van willen, kunnen en moeten. Met name de component ‘willen’ wordt door middel van 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht. Ook krijgt men inzicht in de mate van ontwikkelbaarheid van 53 competenties, oftewel het ‘kunnen’. De TMA is o.a. geschikt voor loopbaanvraagstukken, talentontwikkeling, verbetering van samenwerken in teams, gebruik van competentieprofielen, selectie van kandidaten, 360-graden feedback en persoonlijke ontwikkelplannen.

Nieuwsgierig naar een TMA-rapportage? Download hier een rapport.