DISC

Ter ondersteuning bij coaching, training en bijvoorbeeld inrichting van afdelingen of samenstelling van teams werkt FIRENS graag met de DISC. De DISC geeft inzicht in persoonlijkheid en communicatiestijlen. Uitgangspunt hierbij is dat niemand iets hoeft af te leren, maar dat juist tips en tools worden aangereikt om het gedragsrepertoire uit te breiden en te verstevigen!

Wat is DISC?

Het DISC model brengt gedrag van mensen in categorieën onder. Het beschrijft vier verschillende gedragsdimensies. DISC staat voor een Dominante - Inspirerende - Consciëntieuze en Stabiele stijl. De DISC levert een schat aan informatie die vertaald kan worden naar het ontwikkelen van gedrag en communicatie. Het uiteindelijke doel is om effectiever (samen) te werken. FIRENS heeft op basis van het DISC model onder andere de training 'Beter communiceren - beter samenwerken' ontwikkeld.

Agile en Emotionele Intelligentie

Agile EQ is een DiSC®-assessment dat zich richt op emotionele intelligentie. Dit assessment combineert gepersonaliseerde inzichten via DiSC met een actieve emotionele intelligentie (EQ) ontwikkelingscomponent. Dit assessment is erop gericht individuen te leren de emotionele en interpersoonlijke behoeften van een situatie te lezen en een strategie te hebben om op de juiste manier te reageren.

Hoe werkt DISC?

DISC is een online tool. Op basis van de uitkomsten wordt een uitgebreid rapport samengesteld dat de start vormt om met elkaar in gesprek te gaan en gericht de persoonlijke en/of teameffectiviteit te verhogen.