DISC

Ter ondersteuning bij coaching, training en bijvoorbeeld inrichting van afdelingen of samenstelling van teams werkt FIRENS graag met de DISC. De DISC geeft inzicht in persoonlijkheid en communicatiestijlen. Uitgangspunt hierbij is dat niemand iets hoeft af te leren, maar dat juist tips en tools worden aangereikt om het gedragsrepertoire uit te breiden en te verstevigen!

Wat is DISC?

Het DISC model brengt gedrag van mensen in categorieën onder. Het beschrijft vier verschillende gedragsdimensies. DISC staat voor een Dominante - Inspirerende - Consciëntieuze en Stabiele stijl. Aan de hand van de test worden hoofdstijlen en substijlen herkend op basis van interne (hoe ben ik?) en externe (wat laat ik zien?) profielen. De DISC levert een schat aan informatie die vertaald kan worden naar het ontwikkelen van gedrag en communicatie. Het uiteindelijke doel is om effectiever (samen) te werken. FIRENS heeft op basis van het DISC model onder andere de training 'Beter communiceren - beter samenwerken' ontwikkeld.

Hoe werkt DISC?

DISC is een online tool. Naast de deelnemer zelf worden ook een aantal respondenten gevraagd een vragenlijst in te invullen. Op basis van de uitkomsten wordt een uitgebreid rapport samengesteld dat de start vormt om met elkaar in gesprek te gaan en gericht de persoonlijke en/of teameffectiviteit te verhogen.