FIRENS brengt beweging!

FIRENS gelooft in ontwikkeling in de breedste zin van het woord. In ontwikkeling ligt de sleutel tot continuïteit, het hebben van toegevoegde waarde en het ervaren van voldoening, waardering, respect en plezier. Wij geloven dat een organisatie niet kan ontwikkelen als de mensen in die organisatie niet ontwikkelen. Ontwikkelen is bewegen. FIRENS brengt beweging!

FIRENS is ervan overtuigd dat alleen een integrale aanpak tot de beste resultaten leidt: aandacht voor zowel strategie, tactiek als operatie en het bewerkstelligen van beweging in directie, management, teams en op individueel niveau.

Waar directie met name haar opdracht heeft in het formuleren van beleid en richtinggevend, inspirerend en faciliterend is, zorgt het management juist voor de vertaling naar de operatie en de motivatie en sturing van medewerkers. Tenslotte maken juist de medewerkers het verschil naar de klant toe. 

Over de oprichters

FIRENS is in 2005 opgericht door Iris Sturgeon en Fenneke Kwint. Inmiddels is FIRENS uitgegroeid tot een gerenommeerd bedrijf, waar kwaliteit en daadkracht voorop staan. Opdrachten worden uitgevoerd door Iris en Fenneke zelf of door top-partners, altijd met zorg geselecteerd voor de specifieke opdracht.
FIRENS is een samenvoeging van FENneke en IRiS. Het logo, bestaande uit drie mensen, laat enerzijds zien dat het gaat om mensen, anderzijds staat het voor één + één = drie! Het geheel is meer dan de som der delen.