Wat opdrachtgevers over FIRENS zeggen

Download hier de recente referentielijst

 

“We enjoy working with Firens because of their prompt service, friendly and knowledgeable staff and the access to specialists. In addition, we are happy that we can work with Iris and Fenneke in English and that they both explain the Dutch framework of rules and regulations and the resulting requirements to us. The complete “package” allows us to fully rely on Firens in all questions relating to our HR management needs.”  Petra Fishert, Senior Vice President, Trimont Realestate

 

 

"FIRENS is voor ons Fenneke Kwint! Ze is naadloos inpasbaar in de organisatie, zowel qua persoon als qua expertise, ze is heel betrokken en pro-actief en heeft grote  toegevoegde waarde voor ons. Inmiddels hebben we ook nog een andere consultant van FIRENS ingehuurd en ook dat verloopt tot volle tevredenheid. Voor ons heeft FIRENS zich  een solide partner getoond op HRM-gebied waar we ook in de toekomst graag nog een beroep willen doen!" Marie-Cecile Rossen, HR Manager, Royal Haskoning DHV

 

 

"Reed Business Media werkt sinds 2010 samen met FIRENS in de persoon van Iris. De hoofdtaken van Iris bestaan uit het begeleiden van medewerkers die vanwege boventalligheid onder het Sociaal beleidskader van Reed Business vallen. Dit is een breed takenpakket dat bestaat uit het coachen van medewerkers, het in gesprek zijn met leidinggevenden om zo gezamenlijk tot de beste oplossing te komen, maar ook vooral  het samen met de medewerker op zoek gaan naar de inzetbaarheid van diens talenten. Naast kennis en kunde is het bouwen van relaties, integriteit, vertrouwen hebben en krijgen daarbij essentieel. Iris voegt voor RBM heel veel waarde toe op al deze vlakken. Daarnaast fungeert zij regelmatig als coach en trainer, ook deze rol pakt zij uitstekend op vanwege haar objectieve, professionele en open houding. Als trainer weet zij mensen te  betrekken en enthousiasmeren. Zij verstaat de kunst om mensen op een vriendelijke en  diplomatieke  maar tevens heel directe manier bewust te maken van hun verantwoordelijkheden. Kortom, Iris voegt zeer veel waarde toe aan onze afdeling HR en binnen Reed Business Media". Renée van der Laan, Directeur Human Resurces, Reed Business Media 

 


"In september 2011 ontstond voor mij Ton Smit, Sales director T&A Paletten GmbH een behoeft aan coaching. Doelstelling was verkooporganisatie verder te professionaliseren waarbij als bijkomstigheid was dat een locatie op +/- 500km afstand lag. Aandachtspunten waren: Betere rapportage en monitor mogelijkheden, Betere aansturing verkoopmedewerkers op de beide locaties, Verdere professionalisering van verkoopactiviteiten. Tijdens persoonlijke gesprekken zijn alle genoemde punten en sub punten de revue gepasseerd. Tijdens gesprekken werden ideeën en maatregelen besproken welke dusdanig praktisch waren dat een en ander direct kon worden geïmplementeerd. Ik wil dan ook benadrukken dat met name het praktische gehalte erg groot was en dat dit ook voor mij het beste werkte. Geen high level verhalen en strategieën maar handvatten welke direct gebruikt konden worden. Ik wil graag benadrukken dat de sessies heel waardevol voor mij zijn geweest en ik de gesprekken als erg prettig heb ervaren. Als gezegd; mocht er zich in de toekomst een thema zich voordoen waarbij ik coaching nodig heb zal ik graag mij weer wenden tot Fenneke." Ton Smit, Sales director Faber Halbertsma Groep

 

 

"Firestone began working with FIRENS in late 2007 to quickly recruit qualified people to staff our new European Headquarters and Technical Center in Arnhem, Nl. This work included screening and selection of candidates from several sources for positions including, Engineers, Sales, Human Resources, and other professionals. Iris Dekker was personally involved and calibrated quickly to the culture and needs of our Company. She provided valuable advice regarding position specifications, and appropriate salary packages, which helped our team select excellent candidates from a very tight market. With her knowledge of Dutch employment rules she was also able to make recommendations that resulted in development of appropriate HR policy guidelines. After bringing on board our permanent Human Resources professional, she transitioned to a back-up support position “as-needed”. Firestone has been very impressed with the efficient way in which FIRENS contributed to and supported our business start-up in Arnhem."
Dan Leonard, Managing Director, Firestone Industrial Products Europe

 

"Fenneke Kwint heeft gedurende anderhalf jaar onze leidinggevenden individueel begeleid op het voeren van beoordeling- en functioneringsgesprekken.De leidinggevenden waren uitermate tevreden over haar feedback op deze gesprekken. De adviezen en tips hebben zij zeer nuttig ervaren en worden toegepast in de praktijk.Ik ben zeer tevreden hoe zij dit project heeft opgepakt. Haar begeleiding en ondersteuning heeft bijgedragen aan een kwaliteitsverbetering van de gesprekken."
Sardha Sewnarain, P&O adviseur, RTV Rijnmond

 

"Ik wilde even zeggen dat ik vanochtend ervaren heb als de best bestede 2 uur aan mezelf " (hoewel ik aanvankelijk sceptisch hier tegenover stond). Ik heb een communicatiecursus gedaan, deze gaf mij toch een ietwat onbevredigd gevoel. Fenneke's presentatie -en alles wat daarbij gezegd werd- daarentegen slaat de spijker op zijn kop en snijdt hout. De ontbrekende puzzelstukjes vallen zogezegd op zijn plaats." 
Deelnemer DISC communicatietraining

 

"DISC is voor mij een zeer waardevol instrument gebleken als het gaat om persoonlijke effectiviteit. DISC geeft mij meer inzicht in waarom ik (vaak) handel zoals ik doe. Ook heb ik meer begrip gekregen voor het doen en laten van anderen. Het gedrag van anderen kan ik niet veranderen maar ik kan mijn gedrag wel op hen aanpassen. DISC helpt mij hierbij." 
Debby Jansen, Sales Marketeer Communicatie, coachee