Leiden en beïnvloeden

Waar bij persoonlijk leiderschap de focus vooral ligt op de ontwikkeling en groei van het individu zelf, zet FIRENS binnen het thema Leiden & Beïnvloeden de spotlights op de interactie en verbinding met anderen. Onze filosofie: leiderschap is niet gebonden aan een formele rol of positie. Iedereen kan stappen zetten om een toekomst gezamenlijk vorm te geven. Wij delen graag onze kennis en ervaring bij de volgende onderwerpen.

Leiderschapsvisie

Samen met jou ontwikkelen en versterken we een leiderschapsvisie en -stijl die past bij het team of de organisatie en de fase en situatie waarin die zich bevindt. Leiderschap betekent vormgeven aan verandering en dat lukt in onze ogen het beste door het realiseren van een gedragen cultuur waarin vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid de kernbegrippen zijn. 

Missie, visie en strategie

Essentieel, maar vaak impliciet en onderbelicht, is het werken vanuit een duidelijke missie, een visie op de toekomst en met een helder plan hoe doelen bereikt moeten worden. Door middel van enkele intensieve sessies begeleiden we je team naar het expliciteren van de kern: waarom besta je als team of organisatie, welke toegevoegde waarde lever je nu echt, wat doen je dan precies en wat ook vooral niet?   

Beweging brengen

Hoe motiveer en coach je mensen? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers hun talenten herkennen en maximaal benutten? Leiden is een professie waarbij het vooral aankomt op het voeren van de goede gesprekken met de juiste tone of voice en inhoud. Niet overnemen maar de juiste vragen stellen en anderen daarmee stimuleren om vooruit te komen. FIRENS helpt je beweging te brengen en daarmee de gewenste veranderingen te realiseren. 

Verbinding stimuleren

Samen sta je sterker, word je beter, sneller, effectiever en bereik je meer. ‘Samen’ heeft ook een positief effect op iemands welzijn. Verbinding en je verbonden voelen is daarom belangrijk, zowel privé als zakelijk. Wij hebben inmiddels jarenlang ervaring in het versterken van teams, het verbeteren van samenwerking, het begeleiden van intervisie, het opzetten en uitbouwen van effectieve netwerken en het stimuleren van denken in netwerken als organisatievorm.