Ken jezelf - begrijp de ander!

“Het beste middel om jezelf te leren kennen, is proberen een ander te begrijpen.”

Heb je je ooit afgevraagd waarom de mensen in je omgeving doen zoals ze doen? Of neem je hun misschien eigenzinnige gedrag en communicatie gewoon voor lief? Er is een heleboel tijd en studie gewijd aan het vaststellen van fundamentele persoonlijkheidstypen. Wanneer we mensen begrijpen, kunnen we meer open zijn. Wanneer we meer open zijn, hebben we een keuze. We kunnen kiezen hoe we de ander benaderen, met ze communiceren en met elkaar omgaan. De eerste stap is zelfkennis. Dit eerste blog legt uit wat DiSC is en is de eerste in de serie om je inzicht te geven en je te helpen ‘de ander’ beter te begrijpen.

Wat is DiSC?

Kennis en ervaring alleen zijn niet meer doorslaggevend bij het werven, behouden en goed inzetten van personeel. Een goede manager beseft dat zijn medewerkers steeds vaker kiezen voor voldoening in hun werk. Daarin passie, motivatie en inspiratie vinden wordt steeds belangrijker Dat komt ook het behalen van bedrijfsdoelstellingen of targets ten goede. De  DISC Methode is een instrument waarmee snel en duidelijk inzicht wordt verkregen in de gedragsvoorkeuren van de mens. Het instrument verschaft ook de informatie die nodig is om je perfecte team samen te stellen. 

Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures?

De stijlen in het kort 

DISC geeft inzicht in waarom we doen wat we doen.  DISC staat voor Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Consciëntieus.

De D staat voor Direct, Dynamisch en Dominantie.

Ken je iemand die assertief is, direct is en de ‘bottomline’ wil? Dit is de D stijl. Deze mensen zijn daadkrachtig, direct en bezitten een sterke wil. Deze stijl:

 • stelt zich onafhankelijk op
 • ​is heel besluitvaardig en voortvarend
 • is gericht op resultaten en uitdagingen
 • ​gaat confrontaties niet uit de weg.

De I staat voor Invloed, Interactief en Interesse in mensen.

Heb je collega’s die gemakkelijk communiceren en vriendelijk zijn tegen iedereen? Dit is de I stijl. Deze mensen zijn optimistisch, vriendelijk en praatgraag. Deze stijl:

 • praat heel graag
 • is enthousiast en optimistisch
 • kent veel mensen en maakt makkelijk contact
 • staat graag in het middelpunt van de belangstelling

De S staat voor Stabiel, Sociaal en Samen.

Heb je collega’s die goede luisteraars en fantastische teamspelers zijn? Dit is de S stijl. Deze mensen zijn stabiel, geduldig, loyaal en praktisch. Deze stijl:

 • zorgt graag dat iedereen het naar zijn zin heeft
 • maakt graag zaken af
 • brengt harmonie en stabiliteit in het team
 • werkt graag in teamverband.

De C staat voor Correct, Consciëntieus en Conformiteit.

Ken je mensen die ervan genieten om feiten en details te verzamelen en die grondig zijn in alle activiteiten? Dit is de C stijl. Deze mensen zijn nauwkeurig, gevoelig en analytisch. Deze stijl:

 • is grondig en nauwgezet met details
 • houdt zich graag aan de regels
 • volgt de procedures of schrijft ze zelf
 • is diplomatiek in de omgang en is een analytisch denker

Welke stijl hoort bij jou? Heb je al een idee welke kleuren er in jouw team aanwezig zijn?

 

In het volgende BLOG meer over de verschillende stijlen en hoe je je aan de ander kunt aanpassen.