Samenwerken is topsport!

Samenwerken kennen we in vele verschijningsvormen. Op microniveau werk je samen binnen je gezin of relatie. Op macroniveau zien we vele samenwerkingsverbanden binnen organisaties, verenigingen of stichtingen. Op mesoniveau zien we samenwerking (of juist niet) bijvoorbeeld binnen en tussen de politieke partijen. De samenwerking waar wij op doelen is die binnen organisaties. Veel bedrijven kiezen ‘samenwerken’ als kerncompetentie. Samenwerken is een moeilijk te sturen en te ontwikkelen competentie. Er is altijd sprake van verschillende belangen, individuen, verborgen agenda's, het zij én wij denken etc. Reden genoeg voor organisaties om hier veel aandacht aan te besteden. Goed samenwerken leidt namelijk tot een beter product of dienst en draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van teamleden en de teamgeest.

In samenwerken zit het ik, wij, het aspect. In het ik-aspect zit alles wat te maken heeft met de persoonlijke vaardigheden, kwaliteiten en eigenschappen van het teamlid. De interactie tussen de teamgenoten noemen we het wij-aspect. Hierbij gaat over het onderhandelen, informeren, besluiten nemen en conflicthantering. Op inhoud afstemmen van activiteiten noemen we het het-aspect. Alle drie de aspecten vragen weer om andere samenwerkingsvaardigheden. Niet voor niets wordt bij samenwerken de vergelijking naar de sport gemaakt. Bij het ik-aspect herkennen we de spits, hij wil scoren. Dat kan hij niet zonder een goede voorzet; het wij-aspect. Op inhoud gaat het om het winnen van de wedstrijd; het het-aspect. Het samenwerken in deze driehoek vraagt weer om vele samenwerkingsvaardigheden. Luisteren, observeren, feedback geven en ontvangen, resultaatgericht zijn, compromissen sluiten, informeren, relativeren, empathisch vermogen...

Deze opsomming laat zien hoe complex samenwerken kan zijn. Het betekent dat je aan de ontwikkeling van vele competenties moet werken om te komen tot een goed team.

Wat kun je als manager doen om je de drie aspecten bij elkaar te brengen en goede samenwerking te stimuleren?

  • Biedt hulp aan, denk mee, wanneer collega's daaraan behoefte hebben of bij problemen of conflicten.
  • Speel informatie en ervaringen die voor anderen van belang zijn tijdig door.
  • Bespreek meningsverschillen met collega’s op tactvolle en constructieve wijze, zonder het conflict uit de weg te gaan.
  • Laat blijken het gezamenlijk resultaat boven het eigen resultaat te stellen.
  • Betrek anderen actief en op constructieve wijze bij overleg door te vragen naar en voort te bouwen op voorstellen en ideeën van anderen.
  • Zorg voor een gemeenschappelijk doel

Wil je weten hoe je jouw team succesvoller kunt laten functioneren? Hiervoor is de TMA een mooi instrument. We vertellen je er graag meer over!