Onbekend talent?

“Wat voor persoon zit er nu eigenlijk voor mij?” “Hoe kan ik het talent uit deze medewerker halen; ik weet zeker dat het erin zit.” “Hoe kan ik deze medewerker het beste motiveren?” Dit zijn belangrijke vragen die je jezelf als HR professional, manager of directeur moet stellen als je het maximale rendement uit je medewerkers wil halen. Selectie, ontwikkeling en beoordeling van personeel laten vaak te wensen over. Talenten worden afgewezen en medewerkers die aangenomen worden, gedragen zich niet zoals ze zich tijdens hun selectie hebben voorgedaan. Sommige medewerkers ontwikkelen zich niet zoals verwacht en beoordelingen worden vaak betwist met alle spanningen van dien. Tijdgebrek, niet genoeg ervaring, te veel afgaan op het onderbuikgevoel of onjuiste en onduidelijke criteria waarop iemand wordt geselecteerd of beoordeeld liggen hieraan ten grondslag. Als je daadwerkelijk wil weten wie er tegenover je zit en het maximale uit je medewerkers wil halen, moet je precies weten welke werkzaamheden en resultaten verwacht worden en wat het gewenste gedrag moet zijn om succesvol te zijn in de functie.

Hoe meet je dat dan?

Mooie woorden, maar hoe doe je dat dan? Hiervoor gebruiken wij de TMA methode.
De Talenten Motivatie Analyse Methode, in het kort TMA Methode, staat voor talent en competentie empowerment. Je geeft hiermee eenvoudig, gestructureerd en professioneel je  talent- en competentiemanagement vorm. Je beschikt direct over 22 drijfveren, 44 talenten, 23 resultaatgebieden en 53 competenties. De TMA Methode geeft  inzicht in de relatie tussen talenten en competenties. Je weet met welke talenten en competenties van uw (toekomstige) medewerkers de beste performance kan worden behaald. Je krijgt concrete handvatten om mensen optimaal te versterken, te ontwikkelen, risico’s te beheersen en om valkuilen heen te managen. En de TMA is breed inzetbaar; je gebruikt de TMA bijvoorbeeld bij selectie, coaching, beoordeling, beroepskeuze, retentie, reintegratie en mobiliteit vraagstukken.


Kennismaking?
Dit jaar hebben we verschillende ‘cadeaus’ waaronder een kennismaking met de TMA. Kijk op www.firens.nl/cadeau voor meer informatie.