Verandermanagement


Vernieuwen, verbeteren, versnellen zijn tegenwoordig kernwoorden in organisaties. De continue vraag om zich aan te passen aan de steeds sneller veranderende omgeving vergt veel van organisaties. De resultaten zijn echter vaak onvoldoende bevredigend.

Steeds meer onderkennen organisaties de noodzaak om gefundeerd, gestructureerd en bovenal goed begeleid veranderingen vorm te geven. Niet alleen de inhoud van het veranderidee is van belang, vooral ook aandacht voor het waarom, het bereiken van commitment van medewerkers en vervolgens het implementeren geeft de beste kans op succes.

FIRENS helpt organisaties bij verandertrajecten. Hetzij op een interim-positie, hetzij in de vorm van een project, altijd in de rol van ‘change-agent’. Zij begeleidt energiek, professioneel, betrokken en daadkrachtig het proces van totstandkoming van het verander-idee, het geven van betekenis en vervolgens de implementatie. De expertise van FIRENS ligt met name op het gebied van inrichtingsvraagstukken, reorganisaties en cultuurversterkingsprogramma’s.