Leiderschap

Moderne organisaties binden mensen aan zich omdat zij mensen stimuleren, erkenning geven, ruimte creëren en vrijheid laten. Zij onderkennen dat een individu nooit sterker wordt gemotiveerd dan door zingeving, autonomie en meesterschap. Wanneer de belangen van de organisatie, het team én het individu parallel lopen ontstaat het motief om samen te werken, het levert voor alle partijen voldoende op.

Aandacht, explicitering en focus op de doelstellingen van zowel organisatie als het individu en deze vervolgens aan elkaar verbinden is daarom van groot belang. Deze ontwikkeling vergt een stijl van leidinggeven die gebaseerd is op verbinden, vertrouwen en verantwoordelijkheid. De manager van de toekomst creëert randvoorwaarden waardoor anderen kunnen excelleren, herkent talenten en zorgt voor ontplooiing, is sparringpartner, coacht en daagt zijn mensen uit.

FIRENS draagt bij aan de ontwikkeling van leiderschap op alle niveaus in een organisatie. Met een inspirerende en integrale benadering bewerkstelligt zij een klimaat waarin managers zich willen én kunnen ontwikkelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een verrassend concreet, helder en op maat gemaakt programma.