HR thema's

Een belangrijk HR thema voor de toekomst is sociale innovatie. Onder sociale innovatie wordt het vernieuwen van het arbeidsproces verstaan. Het doel van sociale innovatie is de arbeidsproductiviteit en de arbeidsparticipatie te verhogen. Dit betekent investeren in mens en organisatie: meer halen uit medewerkers, hun talenten inzetten op de juiste plek en het werk beter organiseren. Organisaties die zich bezig houden met sociale innovatie groeien!

Voorbeelden van sociale innovatie zijn: het werk anders organiseren, het invoeren van gezondheidsbeleid, werk maken van kennis- en talentmanagement en employability of het koppelen van arbeidsvoorwaarden aan de doelstellingen van de organisatie. Voor sociale innovatie bestaat geen blauwdruk. Sociale innovatie is maatwerk. En dat betekent: anders leidinggeven, anders organiseren, anders werken en samenwerken. FIRENS gelooft dat sociale innovatie hét speerpunt is van de HR professional voor de komende decennia.

 

FIRENS ondersteunt de HR professionals in het traject van ontwerp tot en met implementatie van sociale innovaties voor bedrijven.