Talentontwikkeling

Talent

Talent is het vermogen om iets goed te kunnen. Ieder mens barst van het talent, maar maken organisaties daar wel voldoende gebruik van? Onderzoek wijst uit dat een derde van de Nederlanders meer kennis en vaardigheden heeft dan nodig is voor het werk en zich ‘onderbenut’ voelt.

Inzicht

Talentontwikkeling begint met inzicht in talenten. FIRENS ondersteunt organisaties en individuen om dit inzicht te krijgen. Zij maakt daarbij gebruik van de TMA-methode, een talentenscan waarbij de drijfveren uitvoerig in kaart worden gebracht. De TMA-methode maakt het mogelijk verband te leggen tussen aanwezige talenten en de  ontwikkelbaarheid van competenties.

GAAF!

Om tot uiting te komen heeft talent Gelegenheid, Aanmoediging, Aandacht en Feedback nodig: GAAF! FIRENS helpt organisaties om deze voorwaarden te creëren en te versterken. 

Hoe kan FIRENS jou helpen? Laat het ons weten!