HR MANAGEMENT

 

“Inspiratie is de stuwende kracht voor duurzame vooruitgang” 

HR krijgt meer en meer een andere positie binnen organisaties. Was HR traditioneel meer uitvoerend, nu wordt steeds meer een beroep gedaan op richtinggevende, adviserende en coachende kwaliteiten. Dit betekent iets voor de inrichting en samenstelling van de HR-afdeling: wat doet zij zelf, welke verantwoordelijkheden heeft het management op het gebied van HR, welke expertise koopt zij in, voor welke partners wordt gekozen? Welke kwaliteiten en competenties van de afdeling HR zijn hiervoor noodzakelijk, welke kwaliteiten moeten verder ontwikkeld worden? FIRENS helpt bij de ontwikkeling van de afdeling HR​.

Alleen wanneer de afdeling HR stáát, kan zij maximale toegevoegde waarde leveren bij de uitwerking en implementatie van relevante HR-thema’s. Sociale innovatie is daarin een heel belangrijk thema voor de toekomst. FIRENS heeft brede ervaring met deze en andere HR thema’s en werkt daarbij samen met de beste HR partners. Diensten van FIRENS kunnen gedefinieerd worden als project of als interimopdracht, afhankelijk van de aard van het vraagstuk. Training en coaching kunnen onderdeel uitmaken van het project of de opdracht, maar ook als afzonderlijke dienst worden aangeboden. Een belangrijk instrument dat regelmatig ter ondersteuning wordt ingezet is de DISC . In alle gevallen werken we met kennis van zaken én blijven we dicht bij de praktijk!