Keep Calm ~ It's Stabiele Sabine

Sabine werkte 11 jaar in dezelfde functie, bij dezelfde werkgever op dezelfde werkplek. En dat vond Sabine fijn. Maar tijden veranderen en zo ook bedrijven met hun strategieën, structuren en inrichting van de organisatie. Sabine werkt nu in een kantoortuin, met andere collega’s om haar heen. Haar rol is verbreed. Van haar wordt verwacht dat ze meer in projecten gaat meedraaien en de competentie initiatief nemen is heel belangrijk geworden. Zij zit nu namelijk dichtbij ‘de business’.

De leidinggevende van Sabine komt bij me voor advies. Het gaat namelijk niet zo goed met Sabine. Hij kent haar uit het verleden als vrolijk, steady, een harde werkster en rotsvast op haar vakgebied. Dit is veranderd. Ze twijfelt overal over. Is nu iedere dag klokslag vijf uur weg. Ze is stilletjes en teruggetrokken en zegt tijdens projectvergaderingen niet veel.

Dit is een typische reactie van een Stabiele Sabine die uit haar ‘comfort zone’ wordt gehaald. Iemand met een pure S gedragsstijl in termen van DiSC, houdt namelijk niet zo van verandering. Ze gedijen goed in een voorspelbare omgeving, ze zijn plichtsgetrouw, loyaal en zeer betrouwbaar. De Stabiele Sabines van deze wereld werken graag op een vaste werkplek, werken graag als specialist met een vast en afgebakend takenpakket. Ze zijn meestal introvert en werken eerder in een supportrol dan dat ze het voortouw nemen. Het maakt ze tot betrouwbare, loyale medewerkers die goed kunnen luisteren en zeer geduldig zijn. Door de nieuwe werksituatie vallen al deze zaken weg… Sabine heeft namelijk last van stress.

Hoe om te gaan met Sabine?
In het algemeen heeft iemand met een pure S stijl anderen nodig die initiatief nemen, snel op veranderingen kunnen reageren en die hulp bieden bij moeilijke problemen. Een leidinggevende kan helpen om haar te begeleiden bij het accepteren van veranderingen, pro-actiever te worden en een stabiele werkomgeving voor haar te creëren. In gesprek met Sabine is het belangrijk (zeker voor een Mary en een Blije: zie vorige blogs) om rustiger te praten en gebaren, je volume iets naar beneden te brengen en goed te luisteren door samen te vatten.

In dit specifieke geval hebben we afgesproken dat we in een drie-gesprek gaan verkennen of coaching on the job Sabine kan helpen om beter met de nieuwe situatie om te leren gaan. Daarnaast zal haar leidinggevende geduld tonen en haar geleidelijker meenemen in de veranderingen.

We kennen vier gedragspatronen, D (dominant-directief), I (inspirerend-Invloed), S (stabiel –sociaal) en C (consciëntieus-correct). Nu is het zo dat de meeste mensen meer dan één gedragspatroon hebben. Volgens de theorie van Marston (de bedenker van DiSC) zijn de verschillen gebaseerd op hoe wij de omgeving waarnemen, gunstig of ongunstig en de waarneming van jouzelf in deze omgeving, sterker dan de omgeving of niet.

De volgende keer meer over effectief feedback geven aan Stabiele Sabine, Mary My way or the high way, Piet precies en De Blije.

Wil je meer weten over DiSC, effectiever leren samenwerken met verschillende type persoonlijkheden of over de testen? Kijk dan op www.firens.nl

DiSC S Stijl